Корисна інформація

СУБОТА 19 СЕРПНЯ Є РОБОЧОЮ для працівників, які відбувають у відпустку з 21 серпня


04.09.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦI
Департамент з питань працi
Вiддiл з питань трудових вiдносин

Про щорiчнi вiдпустки

ПИТАННЯ: Моя щорiчна вiдпустка розпочинається з 21 серпня 2017 р., тобто 25 серпня 2017 р. я не повинен працювати. Чи мушу вiдпрацювати 19 серпня 2017 р. - день, на який переноситься робочий день з 25 серпня?

ВIДПОВIДЬ 1: Розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.11.2016 р. N 850-р передбачено з метою створення сприятливих умов для святкування 9 травня - Дня перемоги над нацизмом у Другiй свiтовiй вiйнi (Дня Перемоги) та 24 серпня - Дня незалежностi України, а також забезпечення рацiонального використання робочого часу рекомендувати керiвникам пiдприємств, установ та органiзацiй (за винятком органiв Пенсiйного фонду України, Українського державного пiдприємства поштового зв’язку "Укрпошта", Державної казначейської служби та банкiвських установ) перенести в порядку i на умовах, визначених законодавством, у 2017 р. для працiвникiв, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихiдними днями, робочi днi з понедiлка 8 травня - на суботу 13 травня; з п'ятницi 25 серпня - на суботу 19 серпня.

Про таке перенесення працiвники мають бути попередженi вiдповiдно до ст. 32 КЗпП не пiзнiше нiж за два мiсяцi, оскiльки у двох мiсяцях змiнюється графiк роботи пiдприємства, установи, органiзацiї i вiдповiдно режим роботи працiвникiв. Вихiдний день 19 серпня стає робочим, а робочий день 25 серпня - вихiдним.

Отже, працiвник, який 19 серпня 2017 р. не перебуває у щорiчнiй вiдпустцi, повинен працювати у цей день вiдповiдно до режиму роботи пiдприємства. Нез’явлення працiвника на роботi в цей день з мотивiв вiдпустки є прогулом без поважної причини.

Начальник вiддiлу,
Олена КОНОВАЛОВА

"Праця i зарплата" N 31 (1043), 16 серпня 2017 р.

 

Корисна інформація

СУБОТА 19 СЕРПНЯ Є РОБОЧОЮ для працівників, які відбувають у відпустку з 21 серпня


04.09.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦI
Департамент з питань працi
Вiддiл з питань трудових вiдносин

Про щорiчнi вiдпустки

ПИТАННЯ: Моя щорiчна вiдпустка розпочинається з 21 серпня 2017 р., тобто 25 серпня 2017 р. я не повинен працювати. Чи мушу вiдпрацювати 19 серпня 2017 р. - день, на який переноситься робочий день з 25 серпня?

ВIДПОВIДЬ 1: Розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.11.2016 р. N 850-р передбачено з метою створення сприятливих умов для святкування 9 травня - Дня перемоги над нацизмом у Другiй свiтовiй вiйнi (Дня Перемоги) та 24 серпня - Дня незалежностi України, а також забезпечення рацiонального використання робочого часу рекомендувати керiвникам пiдприємств, установ та органiзацiй (за винятком органiв Пенсiйного фонду України, Українського державного пiдприємства поштового зв’язку "Укрпошта", Державної казначейської служби та банкiвських установ) перенести в порядку i на умовах, визначених законодавством, у 2017 р. для працiвникiв, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихiдними днями, робочi днi з понедiлка 8 травня - на суботу 13 травня; з п'ятницi 25 серпня - на суботу 19 серпня.

Про таке перенесення працiвники мають бути попередженi вiдповiдно до ст. 32 КЗпП не пiзнiше нiж за два мiсяцi, оскiльки у двох мiсяцях змiнюється графiк роботи пiдприємства, установи, органiзацiї i вiдповiдно режим роботи працiвникiв. Вихiдний день 19 серпня стає робочим, а робочий день 25 серпня - вихiдним.

Отже, працiвник, який 19 серпня 2017 р. не перебуває у щорiчнiй вiдпустцi, повинен працювати у цей день вiдповiдно до режиму роботи пiдприємства. Нез’явлення працiвника на роботi в цей день з мотивiв вiдпустки є прогулом без поважної причини.

Начальник вiддiлу,
Олена КОНОВАЛОВА

"Праця i зарплата" N 31 (1043), 16 серпня 2017 р.