Корисна інформація

За час навчання учням не встановлюються норми працi, оплата їхньої працi проводиться в певних вiдсотках вiд тарифної ставки першого розряду вiдповiдної професiї на пiдприємствi

04.12.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Про оплату працi учнiв пiд час виробничого
навчання та доплату до мiнiмальної зарплати

ПИТАННЯ: 1. Як оплачувати працю учнiв на виробництвi, наприклад ученицi швачки або учня контролера виробiв?

ВIДПОВIДЬ: 1. Порядок оплати працi учнiв за час їхнього навчання та робiтникiв за час їхньої переквалiфiкацiї або навчання iнших професiй, що провадиться пiдприємством, установою та органiзацiєю безпосередньо на виробництвi, визначає Положення про оплату працi за час виробничого навчання, переквалiфiкацiї або навчання iнших професiй, затверджене постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.06.97 р. № 700 (далi - Положення).

За час навчання учням не встановлюються норми прачi, тому Положенням передбачено, що оплачують їхню працю у певних вiдсотках вiд тарифної ставки першого розряду вiдповiдної професiї на пiдприємствi, а в разi навчання учнiв професiй, для яких вiдповiдно до тарифно-квалiфiкацiйного довiдника робiт i професiй робiтникiв перший розряд не присвоюється, працю учнiв оплачують виходячи з тарифної ставки найнижчого розряду вiдповiдної професiї.

Якщо учень виготовив придатну продукцiю, то йому згiдно з Положенням нараховується заробiтна плата за чинними на пiдприємствi нормами та розцiнками.

ПИТАННЯ 3: Чи повинно пiдприємство повiдомляти органи Державної фiскальної служби про допуск до виробничої практики учнiв професiйного лiцею в порядку, визначеному ст. 24 КЗпП, а також проводити їм доплату до мiнiмальної зарплати в розмiрi 50% за умови проходження практики неповний робочий день та тиждень?

ВIДПОВIДЬ 3: За частиною 3 ст. 24 КЗпП працiвник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повiдомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалiзацiї державної полiтики з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування про прийняття працiвника на роботу в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

З урахуванням положень цiєї статтi було ухвалено постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.06.2015 р. № 413 "Про порядок повiдомлення Державної фiскальної служби та її територiальних органiв про прийняття працiвника на роботу" (далi - постанова № 413).

При цьому норми ст. 24 КЗпП та постанови N 413 поширюються тiльки на трудовi вiдносини, тобто коли укладається трудовий договiр.

Учнi не перебувають у трудових вiдносинах з пiдприємствами, установами, органiзацiями, а проходять навчально-виробничу практику.

Гарантiї для учнiв пiд час виробничого навчання та робiтникiв за час їхньої переквалiфiкацiї або навчання iнших професiй визначенi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.06.97 р. № 700 "Про затвердження положення про оплату працi за час виробничого навчання, переквалiфiкацiї або навчання iнших професiй".

За час навчання учням не встановлюються норми працi, тому постановою передбачено, що оплата їхньої працi проводиться в певних вiдсотках вiд тарифної ставки першого розряду вiдповiдної професiї на пiдприємствi.

Якщо учень виготовив придатну продукцiю, то йому згiдно з названою постановою нараховується заробiтна плата за чинними на пiдприємствi нормами та розцiнками.

Начальник вiддiлу,
Неля СИНЬКО

"Праця i зарплата" N 41 (1053), 08 листопад 2017 р.
Документ взят из "ИАС Консультант"

Корисна інформація

За час навчання учням не встановлюються норми працi, оплата їхньої працi проводиться в певних вiдсотках вiд тарифної ставки першого розряду вiдповiдної професiї на пiдприємствi

04.12.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Про оплату працi учнiв пiд час виробничого
навчання та доплату до мiнiмальної зарплати

ПИТАННЯ: 1. Як оплачувати працю учнiв на виробництвi, наприклад ученицi швачки або учня контролера виробiв?

ВIДПОВIДЬ: 1. Порядок оплати працi учнiв за час їхнього навчання та робiтникiв за час їхньої переквалiфiкацiї або навчання iнших професiй, що провадиться пiдприємством, установою та органiзацiєю безпосередньо на виробництвi, визначає Положення про оплату працi за час виробничого навчання, переквалiфiкацiї або навчання iнших професiй, затверджене постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.06.97 р. № 700 (далi - Положення).

За час навчання учням не встановлюються норми прачi, тому Положенням передбачено, що оплачують їхню працю у певних вiдсотках вiд тарифної ставки першого розряду вiдповiдної професiї на пiдприємствi, а в разi навчання учнiв професiй, для яких вiдповiдно до тарифно-квалiфiкацiйного довiдника робiт i професiй робiтникiв перший розряд не присвоюється, працю учнiв оплачують виходячи з тарифної ставки найнижчого розряду вiдповiдної професiї.

Якщо учень виготовив придатну продукцiю, то йому згiдно з Положенням нараховується заробiтна плата за чинними на пiдприємствi нормами та розцiнками.

ПИТАННЯ 3: Чи повинно пiдприємство повiдомляти органи Державної фiскальної служби про допуск до виробничої практики учнiв професiйного лiцею в порядку, визначеному ст. 24 КЗпП, а також проводити їм доплату до мiнiмальної зарплати в розмiрi 50% за умови проходження практики неповний робочий день та тиждень?

ВIДПОВIДЬ 3: За частиною 3 ст. 24 КЗпП працiвник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повiдомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалiзацiї державної полiтики з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування про прийняття працiвника на роботу в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

З урахуванням положень цiєї статтi було ухвалено постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.06.2015 р. № 413 "Про порядок повiдомлення Державної фiскальної служби та її територiальних органiв про прийняття працiвника на роботу" (далi - постанова № 413).

При цьому норми ст. 24 КЗпП та постанови N 413 поширюються тiльки на трудовi вiдносини, тобто коли укладається трудовий договiр.

Учнi не перебувають у трудових вiдносинах з пiдприємствами, установами, органiзацiями, а проходять навчально-виробничу практику.

Гарантiї для учнiв пiд час виробничого навчання та робiтникiв за час їхньої переквалiфiкацiї або навчання iнших професiй визначенi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.06.97 р. № 700 "Про затвердження положення про оплату працi за час виробничого навчання, переквалiфiкацiї або навчання iнших професiй".

За час навчання учням не встановлюються норми працi, тому постановою передбачено, що оплата їхньої працi проводиться в певних вiдсотках вiд тарифної ставки першого розряду вiдповiдної професiї на пiдприємствi.

Якщо учень виготовив придатну продукцiю, то йому згiдно з названою постановою нараховується заробiтна плата за чинними на пiдприємствi нормами та розцiнками.

Начальник вiддiлу,
Неля СИНЬКО

"Праця i зарплата" N 41 (1053), 08 листопад 2017 р.
Документ взят из "ИАС Консультант"