Корисна інформація

Практика учнів «за зарплату»:

50% зарплати учнiв на рахунок ПТУ проводиться пiсля нарахування працiвникам- учням заробiтної плати та сплати з неї податкiв i зборiв

19.02.2018 р., джерело: http://dominanta.in.ua

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Оплата перiоду проходження практики учнями ПТУ

ПИТАННЯ: Iз якої суми (нарахованої чи до виплати) надавачi робочих мiсць для проходження виробничої практики учнями ПТУ мають перераховувати училищу 50% зарплати?

ВIДПОВIДЬ: Порядок проходження практики учнями професiйно-технiчних навчальних закладiв установлено Законом України "Про професiйно-технiчну освiту" та Порядком надання робочих мiсць для проходження учнями, слухачами професiйно-технiчних навчальних закладiв виробничого навчання та виробничої практики, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.06.99 р. № 992 (далi - Порядок).

Згiдно з пунктом 17 Порядку за фактично виконаний обсяг робiт учнями, слухачами за перiод виробничого навчання та виробничої практики вiдповiдно до виробничих завдань пiдприємство нараховує їм заробiтну плату згiдно з установленими системами оплати працi за нормами, розцiнками, ставками (окладами) з урахуванням коефiцiєнтiв, доплат i надбавок. Нарахованi учням, слухачам кошти переказуються для виплати на рахунок професiйно-технiчного навчального закладу або виплачуються їм безпосередньо пiдприємством не пiзнiше вiд п’яти днiв пiсля виплати заробiтної плати працiвникам пiдприємства.

Вiдповiдно до п. 18 Порядку 50% заробiтної плати, нарахованої за час виробничого навчання i виробничої практики учням професiйно-технiчних навчальних закладiв, може бути направлено на рахунок навчального закладу для здiйснення його статутної дiяльностi, змiцнення навчально-матерiальної бази, на соцiальний захист учнiв, проведення культурно-масової i фiзкультурно-спортивної роботи.

Направлення 50% заробiтної плати учнiв на рахунок професiйно-технiчного навчального закладу, на нашу думку, проводиться пiсля нарахування працiвникам- учням заробiтної плати та сплати з неї податкiв i зборiв.

Начальник вiддiлу,
Неля СИНЬКО

"Праця i зарплата" N 4 (1064), 31 сiчня 2018 р.

 

Корисна інформація

Практика учнів «за зарплату»:

50% зарплати учнiв на рахунок ПТУ проводиться пiсля нарахування працiвникам- учням заробiтної плати та сплати з неї податкiв i зборiв

19.02.2018 р., джерело: http://dominanta.in.ua

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Оплата перiоду проходження практики учнями ПТУ

ПИТАННЯ: Iз якої суми (нарахованої чи до виплати) надавачi робочих мiсць для проходження виробничої практики учнями ПТУ мають перераховувати училищу 50% зарплати?

ВIДПОВIДЬ: Порядок проходження практики учнями професiйно-технiчних навчальних закладiв установлено Законом України "Про професiйно-технiчну освiту" та Порядком надання робочих мiсць для проходження учнями, слухачами професiйно-технiчних навчальних закладiв виробничого навчання та виробничої практики, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.06.99 р. № 992 (далi - Порядок).

Згiдно з пунктом 17 Порядку за фактично виконаний обсяг робiт учнями, слухачами за перiод виробничого навчання та виробничої практики вiдповiдно до виробничих завдань пiдприємство нараховує їм заробiтну плату згiдно з установленими системами оплати працi за нормами, розцiнками, ставками (окладами) з урахуванням коефiцiєнтiв, доплат i надбавок. Нарахованi учням, слухачам кошти переказуються для виплати на рахунок професiйно-технiчного навчального закладу або виплачуються їм безпосередньо пiдприємством не пiзнiше вiд п’яти днiв пiсля виплати заробiтної плати працiвникам пiдприємства.

Вiдповiдно до п. 18 Порядку 50% заробiтної плати, нарахованої за час виробничого навчання i виробничої практики учням професiйно-технiчних навчальних закладiв, може бути направлено на рахунок навчального закладу для здiйснення його статутної дiяльностi, змiцнення навчально-матерiальної бази, на соцiальний захист учнiв, проведення культурно-масової i фiзкультурно-спортивної роботи.

Направлення 50% заробiтної плати учнiв на рахунок професiйно-технiчного навчального закладу, на нашу думку, проводиться пiсля нарахування працiвникам- учням заробiтної плати та сплати з неї податкiв i зборiв.

Начальник вiддiлу,
Неля СИНЬКО

"Праця i зарплата" N 4 (1064), 31 сiчня 2018 р.