Корисна інформація

Інший день вiдпочинку надається як компенсацiя за роботу у вихiдний день, тому неможливе надання відгулу перед залученням працiвника до роботи у його вихiдний день

26.03.2018 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Про надання iншого дня вiдпочинку

ПИТАННЯ: Чи має право роботодавець надавати день вiдпочинку (ст. 72 КЗпП) працiвниковi, який ще не вiдпрацював у вихiдний день (надання вихiдного дня наперед)? Чи вважатиметься це порушенням чинного законодавства України?

ВIДПОВIДЬ: Залучення працiвникiв до роботи у вихiдний день регулюється ст. 71 КЗпП, згiдно з положеннями якої робота у вихiднi днi забороняється. Залучення окремих працiвникiв до роботи в цi днi допускається тiльки з дозволу виборного органу первинної профспiлкової органiзацiї (профспiлкового представника) пiдприємства, установи,. органiзацiї i лише у виняткових випадках, визначених ч. 2 цiєї статтi.

Статтею 72 КЗпП передбачено, що робота у вихiдний день може компенсуватися за згодою сторiн наданням iншого дня вiдпочинку або у грошовiй формi у подвiйному розмiрi. Спосiб компенсацiї роботи у вихiдний день (надання iншого вихiдного дня чи пiдвищеної оплати) визначається за згодою сторiн трудового договору i в наказi (розпорядженнi) про залучення працiвникiв до роботи у вихiдний день роботодавець повинен конкретно зазначити, в який саме спосiб працiвниковi буде компенсуватися робота у вихiдний день.

Отже, оскiльки iнший день вiдпочинку надається як компенсацiя за роботу у вихiдний день, то надання такого дня перед залученням працiвника до роботи у його вихiдний день є порушенням законодавства про працю.

Головний спецiалiст,
Олена УСЕНКО

"Праця i зарплата" N 5 (1065), 07 лютого 2018 р.

 

Корисна інформація

Інший день вiдпочинку надається як компенсацiя за роботу у вихiдний день, тому неможливе надання відгулу перед залученням працiвника до роботи у його вихiдний день

26.03.2018 р., джерело: http://dominanta.in.ua

 

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Про надання iншого дня вiдпочинку

ПИТАННЯ: Чи має право роботодавець надавати день вiдпочинку (ст. 72 КЗпП) працiвниковi, який ще не вiдпрацював у вихiдний день (надання вихiдного дня наперед)? Чи вважатиметься це порушенням чинного законодавства України?

ВIДПОВIДЬ: Залучення працiвникiв до роботи у вихiдний день регулюється ст. 71 КЗпП, згiдно з положеннями якої робота у вихiднi днi забороняється. Залучення окремих працiвникiв до роботи в цi днi допускається тiльки з дозволу виборного органу первинної профспiлкової органiзацiї (профспiлкового представника) пiдприємства, установи,. органiзацiї i лише у виняткових випадках, визначених ч. 2 цiєї статтi.

Статтею 72 КЗпП передбачено, що робота у вихiдний день може компенсуватися за згодою сторiн наданням iншого дня вiдпочинку або у грошовiй формi у подвiйному розмiрi. Спосiб компенсацiї роботи у вихiдний день (надання iншого вихiдного дня чи пiдвищеної оплати) визначається за згодою сторiн трудового договору i в наказi (розпорядженнi) про залучення працiвникiв до роботи у вихiдний день роботодавець повинен конкретно зазначити, в який саме спосiб працiвниковi буде компенсуватися робота у вихiдний день.

Отже, оскiльки iнший день вiдпочинку надається як компенсацiя за роботу у вихiдний день, то надання такого дня перед залученням працiвника до роботи у його вихiдний день є порушенням законодавства про працю.

Головний спецiалiст,
Олена УСЕНКО

"Праця i зарплата" N 5 (1065), 07 лютого 2018 р.