Корисна інформація

ІНДЕКСАЦІЯ БЕРЕЗЕНЬ:

сума індексації зросла для базового Серпень 2017р.

Базовий Жовтень 2017р. розпочинає індексацію з березня

26.03.2018 р., джерело: http://dominanta.in.ua

За статтею 5 Закону України "Про iндексацiю грошових доходiв населення" (далi - Закон) iндексацiя проводиться в межах фiнансових ресурсiв бюджетiв усiх рiвнiв та бюджетiв фондiв загальнообов’язкового державного соцiального страхування на вiдповiдний рiк.

Працiвникам пiдприємств й органiзацiй, якi перебувають на госпрозрахунку, пiдвищення заробiтної плати у зв’язку iз зростанням рiвня iнфляцiї провадиться в порядку, визначеному в колективних договорах, але не нижче вiд норм, визначених Законом та Порядком проведення iндексацiї грошових доходiв населення, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.07.2003 р. № 1078 (iз змiнами, внесеними постановами вiд 17.05.2006 р. № 690, вiд 11.07.2007 р. № 913, вiд 12.03.2008 р. № 170, вiд 25.01.2012 р. № 35, вiд 13.06.2012 р. № 526, вiд 29.01.2014 р. №36, вiд 09.12.2015 р. № 1013, вiд 16.11.2016 р. № 836, далi - Порядок).

Право на iндексацiю набувається, коли величина iндексу споживчих цiн перевищить порiг iндексацiї (103%).

Вiдповiдно до Порядку та офiцiйно опублiкованих iндексiв споживчих цiн (IСЦ) за звiтний мiсяць величина приросту IСЦ для проведення iндексацiї в сiчнi-березнi 2018 р. становить:

Мiсяць

Прирiст iндексу споживчих цiн для iндексацiї у 2018 рр.

сiчень

лютий

березень

Базовi мiсяцi* 2017р.

Сiчень

10,2

10,2

14

Лютий

8

11,3

11,3

Березень

7,2

7,2

10,9

Квiтень

6,3

6,3

9,9

Травень

3,7

6,9

6,9

Червень

3,3

3,3

6,8

Липень

3,1

3,1

6,6

Серпень

3,2

3,2

6,7

Вересень

-

3,1

3,1

Жовтень

-

-

3,4

Листопад

-

-

-

Грудень

-

-

-

2018 р.

Сiчень

-

-

-

Лютий

-

-

-

*3а пунктом 5 Порядку в мiсяцi пiдвищення грошового доходу (тарифних ставок (окладiв), стипендiй) значення iндексу споживчих цiн береться за 1,0 або 100% (далi - базовий мiсяць).

Iндексацiя в базовому мiсяцi не проводиться, якщо сума пiдвищення грошового доходу перевищує суму iндексацiї. Якщо сума пiдвищення не перевищує суми iндексацiї в базовому мiсяцi, iндексацiя в цьому мiсяцi розраховується як рiзниця мiж сумою iндексацiї i розмiром пiдвищення доходу.

Iндекси споживчих цiн (за даними Держстату України), за якими обчислюють iндекси для проведення iндексацiї:

Рiк

Сiчень

Лютий

Березень

Квiтень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

2017

101,1

101,0

101,8

100,9

101,3

101,6

100,2

99,9

102,0

101,2

100,9

101,0

2018

101,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приклад. У разi пiдвищення тарифних ставок (окладiв) на пiдприємствi в сiчнi 2017 р. (базовий мiсяць) величина приросту iндексу споживчих цiн для iндексацiї заробiтної плати в лютому 2018 р. становить 10,2 % (1,037 х 1,031 х 1,031 х 100 - 100),

де 1,037 - IСЦ за лютий - квiтень 2017 р. (1,010 х 1,018 х 1,009),

1,031 - IСЦ за травень - липень 2017 р. (1,013 x 1,016 x 1,002),

1,031 - IСЦ за серпень - жовтень 2017 р. (0,999 х 1,020 х 1,012).

Величина приросту IСЦ для iндексацiї доходiв у березнi 2018 р. становить 14%, оскiльки IСЦ за листопад-грудень 2017 та сiчень 2018 р. перевищив порiг iндексацiї (103%) i становив 103,4 % (1,009 х 1,010 х 1,015 х 100).

Обчислення суми iндексацiї
грошових доходiв населення

Заробiтна плата за лютий 2018 р. становить 4500 грн.

Iндексацiї пiдлягає частина заробiтної плати, яка не перевищує прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб (у сiчнi-березнi 2018 р. - 1762 грн).

Якщо заробiтна плата не пiдвищувалася з сiчня 2017 р., величина приросту iндексу споживчих цiн, на яку iндексують у лютому 2018 р., становить 10,2% (110,2 - 100).

Сума iндексацiї визначається як результат множення грошового доходу, що пiдлягає iндексацiї, на величину приросту iндексу споживчих цiн, подiленого на 100, й у лютому 2018 р. становить 179,72 грн (1762 грн х 10,2 : 100).

Грошовий дохiд разом iз сумою iндексацiї становитиме 4679,72 грн (4500 грн + 179,72 грн).

Iндексацiю мають нараховувати та виплачувати водночас з нарахуванням та виплатою заробiтної плати за мiсяць, доходи за який згiдно з Порядком пiдлягають iндексацiї.

Грошовий дохiд разом iз сумою iндексацiї пiдлягає оподаткуванню вiдповiдно до чинного законодавства.

Директор департаменту,
Нiна Пiдлужна

"Праця i зарплата" N 6 (1066), 14 лютого 2018 р.

 

Корисна інформація

ІНДЕКСАЦІЯ БЕРЕЗЕНЬ:

сума індексації зросла для базового Серпень 2017р.

Базовий Жовтень 2017р. розпочинає індексацію з березня

26.03.2018 р., джерело: http://dominanta.in.ua

За статтею 5 Закону України "Про iндексацiю грошових доходiв населення" (далi - Закон) iндексацiя проводиться в межах фiнансових ресурсiв бюджетiв усiх рiвнiв та бюджетiв фондiв загальнообов’язкового державного соцiального страхування на вiдповiдний рiк.

Працiвникам пiдприємств й органiзацiй, якi перебувають на госпрозрахунку, пiдвищення заробiтної плати у зв’язку iз зростанням рiвня iнфляцiї провадиться в порядку, визначеному в колективних договорах, але не нижче вiд норм, визначених Законом та Порядком проведення iндексацiї грошових доходiв населення, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.07.2003 р. № 1078 (iз змiнами, внесеними постановами вiд 17.05.2006 р. № 690, вiд 11.07.2007 р. № 913, вiд 12.03.2008 р. № 170, вiд 25.01.2012 р. № 35, вiд 13.06.2012 р. № 526, вiд 29.01.2014 р. №36, вiд 09.12.2015 р. № 1013, вiд 16.11.2016 р. № 836, далi - Порядок).

Право на iндексацiю набувається, коли величина iндексу споживчих цiн перевищить порiг iндексацiї (103%).

Вiдповiдно до Порядку та офiцiйно опублiкованих iндексiв споживчих цiн (IСЦ) за звiтний мiсяць величина приросту IСЦ для проведення iндексацiї в сiчнi-березнi 2018 р. становить:

Мiсяць

Прирiст iндексу споживчих цiн для iндексацiї у 2018 рр.

сiчень

лютий

березень

Базовi мiсяцi* 2017р.

Сiчень

10,2

10,2

14

Лютий

8

11,3

11,3

Березень

7,2

7,2

10,9

Квiтень

6,3

6,3

9,9

Травень

3,7

6,9

6,9

Червень

3,3

3,3

6,8

Липень

3,1

3,1

6,6

Серпень

3,2

3,2

6,7

Вересень

-

3,1

3,1

Жовтень

-

-

3,4

Листопад

-

-

-

Грудень

-

-

-

2018 р.

Сiчень

-

-

-

Лютий

-

-

-

*3а пунктом 5 Порядку в мiсяцi пiдвищення грошового доходу (тарифних ставок (окладiв), стипендiй) значення iндексу споживчих цiн береться за 1,0 або 100% (далi - базовий мiсяць).

Iндексацiя в базовому мiсяцi не проводиться, якщо сума пiдвищення грошового доходу перевищує суму iндексацiї. Якщо сума пiдвищення не перевищує суми iндексацiї в базовому мiсяцi, iндексацiя в цьому мiсяцi розраховується як рiзниця мiж сумою iндексацiї i розмiром пiдвищення доходу.

Iндекси споживчих цiн (за даними Держстату України), за якими обчислюють iндекси для проведення iндексацiї:

Рiк

Сiчень

Лютий

Березень

Квiтень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

2017

101,1

101,0

101,8

100,9

101,3

101,6

100,2

99,9

102,0

101,2

100,9

101,0

2018

101,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приклад. У разi пiдвищення тарифних ставок (окладiв) на пiдприємствi в сiчнi 2017 р. (базовий мiсяць) величина приросту iндексу споживчих цiн для iндексацiї заробiтної плати в лютому 2018 р. становить 10,2 % (1,037 х 1,031 х 1,031 х 100 - 100),

де 1,037 - IСЦ за лютий - квiтень 2017 р. (1,010 х 1,018 х 1,009),

1,031 - IСЦ за травень - липень 2017 р. (1,013 x 1,016 x 1,002),

1,031 - IСЦ за серпень - жовтень 2017 р. (0,999 х 1,020 х 1,012).

Величина приросту IСЦ для iндексацiї доходiв у березнi 2018 р. становить 14%, оскiльки IСЦ за листопад-грудень 2017 та сiчень 2018 р. перевищив порiг iндексацiї (103%) i становив 103,4 % (1,009 х 1,010 х 1,015 х 100).

Обчислення суми iндексацiї
грошових доходiв населення

Заробiтна плата за лютий 2018 р. становить 4500 грн.

Iндексацiї пiдлягає частина заробiтної плати, яка не перевищує прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб (у сiчнi-березнi 2018 р. - 1762 грн).

Якщо заробiтна плата не пiдвищувалася з сiчня 2017 р., величина приросту iндексу споживчих цiн, на яку iндексують у лютому 2018 р., становить 10,2% (110,2 - 100).

Сума iндексацiї визначається як результат множення грошового доходу, що пiдлягає iндексацiї, на величину приросту iндексу споживчих цiн, подiленого на 100, й у лютому 2018 р. становить 179,72 грн (1762 грн х 10,2 : 100).

Грошовий дохiд разом iз сумою iндексацiї становитиме 4679,72 грн (4500 грн + 179,72 грн).

Iндексацiю мають нараховувати та виплачувати водночас з нарахуванням та виплатою заробiтної плати за мiсяць, доходи за який згiдно з Порядком пiдлягають iндексацiї.

Грошовий дохiд разом iз сумою iндексацiї пiдлягає оподаткуванню вiдповiдно до чинного законодавства.

Директор департаменту,
Нiна Пiдлужна

"Праця i зарплата" N 6 (1066), 14 лютого 2018 р.