Корисна інформація

Iнший день вiдпочинку надається згiдно з наказом про залучення до роботи у вихідний день, а в Табелi такий день вiдмiчається як «ІН»

 
03.07.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Про гарантiї пiд час пiдвищення квалiфiкацiї
та оплату працi у святковi днi

ПИТАННЯ: Як оплачувати працю у святковi днi (зарплата працiвника складається з посадового окладу, надбавки за стаж, премiї тощо) i як позначати в табелi облiку робочого часу?

ВIДПОВIДЬ: Компенсацiя за роботу у святковi (неробочi), вихiднi днi, нiчний час є обрв'язковою для пiдприємств (установ, органiзацiй) усiх форм власностi й господарювання (ст. 12 Закону України «Про оплату працi»).

Вiдповiдно до ст. 72 КЗпП робота у вихiдний день може компенсуватися за згодою сторiн наданням iншого дня вiдпочинку або у грршовiй формi.

Спосiб компенсацiї роботи у вихiдний день (надання iншого дня вiдпочинку чи пiдвищена оплата) визначається за згодою сторiн трудового договору наказом про залучення працiвника до роботи у вихiдний день.

Пiдвищенiй оплатi в подвiйному розмiрi пiдлягає робота у вихiдний день, якщо вона не компенсована наданням iншого дня вiдпочинку.

Оплата працi у вихiдний, святковий та неробочий день працiвникам, якi одержують мiсячний оклад, провадиться в розмiрi одинарної годинної або денної ставки понад оклад, якщо робота у вихiдний, святковий, неробочий день провадилася в межах мiсячної норми часу, i в розмiрi подвiйної годинної або денної ставки понад оклад, якщо робота провадилася понад мiсячну норму.

У такому розмiрi оплачують години, фактично вiдпрацьованi у вихiдний, святковий i неробочий день.

Пiд час визначення годинної ставки для оплати вiдпрацьованих годин у святковi, неробочi, вихiднi днi мiсячний посадовий оклад працiвника дiлиться на мiсячну норму тривалостi робочого часу, затверджену правилами внутрiшнього трудового розпорядку для такого пiдроздiлу (працiвника).

Надбавка за вислугу рокiв, iншi надбавки (за високi досягнення в працi й виконання особливо важливої роботи тощо) пiд час нарахування додаткової оплати працi як компенсацiї за роботу у вихiднi, святковi та неробочi днi не враховуються.

Законодавством не встановлено термiну давностi для надання працiвниковi iншого дня вiдпочинку за роботу у вихiдний день. Як правило, такий день вiдпочинку надається найближчим часом, що може бути погоджено з працiвником i зазначено в наказi про залучення його до роботи у вихiдний день.

Iнший день вiдпочинку надається працiвниковi згiдно з наказом, тому в табелi облiку використання робочого часу такий день вiдмiчається як iнший невiдпрацьований час.

Головний спецiалiст,
Людмила КОРНIЄНКО

"Праця i зарплата" N 39 (955), 21 жовтня 2015 р.

 

Корисна інформація

Iнший день вiдпочинку надається згiдно з наказом про залучення до роботи у вихідний день, а в Табелi такий день вiдмiчається як «ІН»

 
03.07.2017 р., джерело: http://dominanta.in.ua

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Про гарантiї пiд час пiдвищення квалiфiкацiї
та оплату працi у святковi днi

ПИТАННЯ: Як оплачувати працю у святковi днi (зарплата працiвника складається з посадового окладу, надбавки за стаж, премiї тощо) i як позначати в табелi облiку робочого часу?

ВIДПОВIДЬ: Компенсацiя за роботу у святковi (неробочi), вихiднi днi, нiчний час є обрв'язковою для пiдприємств (установ, органiзацiй) усiх форм власностi й господарювання (ст. 12 Закону України «Про оплату працi»).

Вiдповiдно до ст. 72 КЗпП робота у вихiдний день може компенсуватися за згодою сторiн наданням iншого дня вiдпочинку або у грршовiй формi.

Спосiб компенсацiї роботи у вихiдний день (надання iншого дня вiдпочинку чи пiдвищена оплата) визначається за згодою сторiн трудового договору наказом про залучення працiвника до роботи у вихiдний день.

Пiдвищенiй оплатi в подвiйному розмiрi пiдлягає робота у вихiдний день, якщо вона не компенсована наданням iншого дня вiдпочинку.

Оплата працi у вихiдний, святковий та неробочий день працiвникам, якi одержують мiсячний оклад, провадиться в розмiрi одинарної годинної або денної ставки понад оклад, якщо робота у вихiдний, святковий, неробочий день провадилася в межах мiсячної норми часу, i в розмiрi подвiйної годинної або денної ставки понад оклад, якщо робота провадилася понад мiсячну норму.

У такому розмiрi оплачують години, фактично вiдпрацьованi у вихiдний, святковий i неробочий день.

Пiд час визначення годинної ставки для оплати вiдпрацьованих годин у святковi, неробочi, вихiднi днi мiсячний посадовий оклад працiвника дiлиться на мiсячну норму тривалостi робочого часу, затверджену правилами внутрiшнього трудового розпорядку для такого пiдроздiлу (працiвника).

Надбавка за вислугу рокiв, iншi надбавки (за високi досягнення в працi й виконання особливо важливої роботи тощо) пiд час нарахування додаткової оплати працi як компенсацiї за роботу у вихiднi, святковi та неробочi днi не враховуються.

Законодавством не встановлено термiну давностi для надання працiвниковi iншого дня вiдпочинку за роботу у вихiдний день. Як правило, такий день вiдпочинку надається найближчим часом, що може бути погоджено з працiвником i зазначено в наказi про залучення його до роботи у вихiдний день.

Iнший день вiдпочинку надається працiвниковi згiдно з наказом, тому в табелi облiку використання робочого часу такий день вiдмiчається як iнший невiдпрацьований час.

Головний спецiалiст,
Людмила КОРНIЄНКО

"Праця i зарплата" N 39 (955), 21 жовтня 2015 р.