№ 360

Тетяна Мойсеєнко, податковий консультант (14.09.2015 р. джерело: http://dominanta.in.ua ):

Відповідно до п. 10 Постанови КМУ № 100, у випадках пiдвищення тарифних ставок i посадових окладiв на пiдприємствi,

·                як у розрахунковому перiодi,

·                так i в перiодi, протягом якого за працiвником зберiгається середнiй заробiток,

заробiтна плата, включаючи премiї та iншi виплати, що враховуються при обчисленнi середньої заробiтної плати, за промiжок часу до пiдвищення коригуються на коефiцiєнт їх пiдвищення.

При цьому автор радить звернути увагу на наступне речення п. 10 Постанови КМУ № 100: на госпрозрахункових пiдприємствах i в органiзацiях коригування заробiтної плати та iнших виплат провадиться з урахуванням їх фiнансових можливостей. Тобто коефіцієнт можна зменшити, якщо це передбачено наказом по підприємству, але корегування доходу провести необхідно. 

Порушення цього пункту, а також інших вимог Порядку № 100 є порушенням трудового законодавства, відповідальність за яке прописана в ст. 265 КЗпП і ст. 41 КпАП.

 

№ 359

Тетяна Мойсеєнко, податковий консультант (14.09.2015 р. джерело: http://dominanta.in.ua ):

Працівниця, яка відбуває у відпустку по вагітності та пологам, має повне право після її закінчення піти в оплачувану щорічну відпустку (або соціальну відпустку на дітей, при виконанні умов ст. 19 Закону про відпустки).

Після оплачуваної відпустки працівниця на власний розсуд може або вийти на роботу, або звільнитися, або оформити відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трьох річного віку.

При обчисленні суми відпускних в розрахунковий період включаються останні 12 календарних місяців, в яких необхідно підсумувати календарні дні (за мінусом святкових і неробочих днів, визначених у ст. 73 КЗпП) і суму сукупного доходу. При цьому і дні, і сума допомоги по вагітності і пологам буде включено до розрахунку. Більш детально про нарахування відпускних читайте в п. 37 Корисної інформації.

 

№ 358

Тетяна Мойсеєнко, податковий консультант (07.09.2015 р. джерело: http://dominanta.in.ua ):

Якщо лікарняних листок має продовження страхового випадку, який почався до змін 4 липня (новий розрахунок середньої зарплати), то розраховувати суму допомоги по тимчасовій непрацездатності необхідно по вже відомій сумі середнього заробітку, який було обчислено по первинному листку непрацездатності (по старому порядку, виходячи із робочих днів). Суму допомоги визначається шляхом множення середньої зарплати на кількість РОБОЧИХ днів, які припадають на період хвороби.

 

№ 357

Тетяна Мойсеєнко, податковий консультант (07.09.2015 р. джерело: http://dominanta.in.ua ):

Відповідно до Закону № 219 У разi застосування коефiцiєнта платник єдиного внеску зазначає про це в звiтi.

Як видно, законодавством чітко визначено, що про застосування понижуючого коефіцієнта по ЄСВ достатньо відобразити у таблиці 1 звіту по ЄСВ. Ніяких додаткових повідомлень до ДФСУ Закон № 219 не прописав.

 

№ 356

Тетяна Мойсеєнко, податковий консультант (07.09.2015 р. джерело: http://dominanta.in.ua ):

Автором вже неодноразово зазначалось, що питання обчислення коефіцієнту чинним законодавством не визначені для особливих випадків. Усі функції по правильності обчислення коефіцієнту на себе взяли ДФСУ: в «Загально-довідковому ресурсі» (на сайті) вони розміщують відповідні консультації.

Зокрема, ДФСУ було надане роз’яснення, що у разі отримання компенсації середнього заробітку мобілізованих працівників, необхідно проводити перерахунок загального бази зменшуючи відповідні суми за той місяць, в якому підприємство користувалось коефіцієнтом. Але вони нічого не зазначили про перерахунок кількості застрахованих осіб…

Логіка підсказує… і дуже хочеться відняти кількість мобілізованих з загальної чисельності застрахованих осіб…

Але такі дії тільки збільшать коефіцієнт і відповідно зменшать зобов’язання по ЄСВ. Це дуже ризикований крок.

Оскільки ДФСУ не зазначила про необхідність зменшення кількості застрахованих осіб з метою перерахунку коефіцієнту, і оскільки кількість мобілізованих осіб окремо не виділяється в шапці Таблиці 1 персоніфікації (які є відправними даними для обчислення коефіцієнту), то на думку автора, віднімати кількість мобілізованих працівників із кількості застрахованих осіб з метою перерахунку коефіцієнту по ЄСВ не бажано.

 

№ 355

Тетяна Мойсеєнко, податковий консультант (07.09.2015 р. джерело: http://dominanta.in.ua ):

Відповідно до ст. 119 КЗпП за час служби в армії під час мобілізації чи за контрактом за працівником зберігається середній заробіток.

На підставі ст. 9 Закону про відпустки, час протягом якого за працівником зберігався середній заробіток, дає право стажу на щорічну відпустку.

Тому за час мобілізації за працівником будуть накопичуватися дні щорічної відпустки.

Відповідь консультанта
№ 360

Тетяна Мойсеєнко, податковий консультант (14.09.2015 р. джерело: http://dominanta.in.ua ):

Відповідно до п. 10 Постанови КМУ № 100, у випадках пiдвищення тарифних ставок i посадових окладiв на пiдприємствi,

·                як у розрахунковому перiодi,

·                так i в перiодi, протягом якого за працiвником зберiгається середнiй заробiток,

заробiтна плата, включаючи премiї та iншi виплати, що враховуються при обчисленнi середньої заробiтної плати, за промiжок часу до пiдвищення коригуються на коефiцiєнт їх пiдвищення.

При цьому автор радить звернути увагу на наступне речення п. 10 Постанови КМУ № 100: на госпрозрахункових пiдприємствах i в органiзацiях коригування заробiтної плати та iнших виплат провадиться з урахуванням їх фiнансових можливостей. Тобто коефіцієнт можна зменшити, якщо це передбачено наказом по підприємству, але корегування доходу провести необхідно. 

Порушення цього пункту, а також інших вимог Порядку № 100 є порушенням трудового законодавства, відповідальність за яке прописана в ст. 265 КЗпП і ст. 41 КпАП.

 № 359

Тетяна Мойсеєнко, податковий консультант (14.09.2015 р. джерело: http://dominanta.in.ua ):

Працівниця, яка відбуває у відпустку по вагітності та пологам, має повне право після її закінчення піти в оплачувану щорічну відпустку (або соціальну відпустку на дітей, при виконанні умов ст. 19 Закону про відпустки).

Після оплачуваної відпустки працівниця на власний розсуд може або вийти на роботу, або звільнитися, або оформити відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трьох річного віку.

При обчисленні суми відпускних в розрахунковий період включаються останні 12 календарних місяців, в яких необхідно підсумувати календарні дні (за мінусом святкових і неробочих днів, визначених у ст. 73 КЗпП) і суму сукупного доходу. При цьому і дні, і сума допомоги по вагітності і пологам буде включено до розрахунку. Більш детально про нарахування відпускних читайте в п. 37 Корисної інформації.

 № 358

Тетяна Мойсеєнко, податковий консультант (07.09.2015 р. джерело: http://dominanta.in.ua ):

Якщо лікарняних листок має продовження страхового випадку, який почався до змін 4 липня (новий розрахунок середньої зарплати), то розраховувати суму допомоги по тимчасовій непрацездатності необхідно по вже відомій сумі середнього заробітку, який було обчислено по первинному листку непрацездатності (по старому порядку, виходячи із робочих днів). Суму допомоги визначається шляхом множення середньої зарплати на кількість РОБОЧИХ днів, які припадають на період хвороби.

 № 357

Тетяна Мойсеєнко, податковий консультант (07.09.2015 р. джерело: http://dominanta.in.ua ):

Відповідно до Закону № 219 У разi застосування коефiцiєнта платник єдиного внеску зазначає про це в звiтi.

Як видно, законодавством чітко визначено, що про застосування понижуючого коефіцієнта по ЄСВ достатньо відобразити у таблиці 1 звіту по ЄСВ. Ніяких додаткових повідомлень до ДФСУ Закон № 219 не прописав.

 № 356

Тетяна Мойсеєнко, податковий консультант (07.09.2015 р. джерело: http://dominanta.in.ua ):

Автором вже неодноразово зазначалось, що питання обчислення коефіцієнту чинним законодавством не визначені для особливих випадків. Усі функції по правильності обчислення коефіцієнту на себе взяли ДФСУ: в «Загально-довідковому ресурсі» (на сайті) вони розміщують відповідні консультації.

Зокрема, ДФСУ було надане роз’яснення, що у разі отримання компенсації середнього заробітку мобілізованих працівників, необхідно проводити перерахунок загального бази зменшуючи відповідні суми за той місяць, в якому підприємство користувалось коефіцієнтом. Але вони нічого не зазначили про перерахунок кількості застрахованих осіб…

Логіка підсказує… і дуже хочеться відняти кількість мобілізованих з загальної чисельності застрахованих осіб…

Але такі дії тільки збільшать коефіцієнт і відповідно зменшать зобов’язання по ЄСВ. Це дуже ризикований крок.

Оскільки ДФСУ не зазначила про необхідність зменшення кількості застрахованих осіб з метою перерахунку коефіцієнту, і оскільки кількість мобілізованих осіб окремо не виділяється в шапці Таблиці 1 персоніфікації (які є відправними даними для обчислення коефіцієнту), то на думку автора, віднімати кількість мобілізованих працівників із кількості застрахованих осіб з метою перерахунку коефіцієнту по ЄСВ не бажано.

 № 355

Тетяна Мойсеєнко, податковий консультант (07.09.2015 р. джерело: http://dominanta.in.ua ):

Відповідно до ст. 119 КЗпП за час служби в армії під час мобілізації чи за контрактом за працівником зберігається середній заробіток.

На підставі ст. 9 Закону про відпустки, час протягом якого за працівником зберігався середній заробіток, дає право стажу на щорічну відпустку.

Тому за час мобілізації за працівником будуть накопичуватися дні щорічної відпустки.